skip to Main Content

Kalbiniz

Kalbiniz genellikle yumruğunuz büyüklüğünde, kanınızı atardamar ve toplardamar sistemleri vasıtasıyla tüm vücuda pompalayan bir kas pompasıdır. Göğüsümüzün merkezinde hafif sola doğru yerleşmiştir.

Önde göğüs kemiği ve yanlarda göğüs kafesimiz ile koruma altına alınmıştır. Kalbimizde 4 odacık (sağ ve sol atriyum-kulakçık, sağ ve sol ventrikül-karıncık) ve bu odacıkları sağ ve sol olarak birbirinden ayıran bir duvar(septum) vardır. Bu dört odacıkta dört adet kalp kapağı bulunmaktadır. Bunlar; aort kapağı (sol ventrikül ile aorta arasında), mitral kapak(sol atriyum ile sol ventrikül arasında), triküspit kapak (sağ atriyum ile sağ ventrikül arasında) ve pulmoner kapak (sağ ventrikül ile pulmoner arter arasında) olarak adlandırılır. Bu kapaklar kanın tek yönlü akışını sağlarlar.

Kalbimiz tek bir organ olmasına rağmen iki ayrı pompa (sağ ve sol kalp) gibi çalışır. Sağ kalp vücudumuz ve beynimiz tarafından kullanılmış kirli kanı alarak pulmoner arter vasıtasıyla akciğerlere pompalar.

Kan vücumuzda tüm organları besledikten sonra iki ana toplardamar olan süperior vena kava ve inferior vena kava vasıtasıyla sağ atriyuma gelir. Sağ atriyuma gelen kan triküspit kapaktan geçerek sağ ventriküle gelir. Sağ ventriküle gelen kirli kan ise pulmoner arter vasıtasıyla kanın oksijenleneceği akciğerlere pompalanır. Burada kirli kandaki karbondioksit kandan uzaklaştırılarak kan oksijenlendirilir. Oksijenlenmiş temiz kan akciğerlerden pulmoner venler vasıtasıyla sol atriyuma yani sol kalbe gelir. Sol atriyuma gelen kan da mitral kapaktan geçerek sol ventriküle gelir Sol ventrikül de kendisine gelen temiz kanı aort kapaktan geçirerek aorta vasıtasıyla tüm vücudumuza pompalar.

Aorta kalbimizden çıkan vücudumuzdaki en büyük ana atardamardır. Beynimizi ve kollarımızı besleyen atardamarları verdikten sonra göğüs boşluğundan aşağı, karnımıza doğru seyreder. Burada sağ ve sol bacağımızı besleyen iki ana damara bölünür. Bu damarlar organları ve adaleleri besleyen damarlara bölünerek çapları giderek azalır. Kapiller atardamarlar vücudumuzun en uç bölgelerindeki en ince damarlardır ve hücrelerin oksijenlenmesini sağlarlar. Hücreler tarafından açığa çıkarılan karbondioksit ve atık ürünler kapiller toplardamarlar vasıtasıyla daha büyük toplardamarlara aktarılır. Beyin ve kollardan gelen bu toplardamarlar birleşerek süperior vena kavayı,vücudumuzun diğer bölgelerinden gelentoplardamarlar ise birleşerek inferior vena kavayı oluşturur ve kirli kan sağ atriyuma gelir.

Kalbimiz düzenli ve etkili çalışabilmek için, oksijen ve kalbi besleyici maddelerle zengin kanla beslenmelidir. Bu kan koroner arterler vasıtasıyla aortadan kalbe getirilir ve dağıtılır. Ana koroner arterler sağ ve sol ana koroner arterolmak üzere 2 tanedir. Sol ana koroner arter, sol ön inen arter (LAD) ve sol sirkumflex arter (Cx) olmak üzere ikiye ayrılır. Sirkumflex arter, obtüs marjinal (OM) dallarını vererek sol kalbi besler. Sağ koroner arterise sağ ventrikülü besleyen akut marjin ve septumun bir kısmını besleyen posterior desandan koroner arterleri verir.

Bilgi Al!
Merhaba; Yardımcı olabilir miyiz?
Merhaba; Yardımcı olabilir miyiz?